In het hart van de maatschappij

Wie wij zijn

Wij zijn specialist op het gebied van ruimtelijke ordening én op het gebied van werk, inkomen, zorg en maatschappelijke ondersteuning. Binnen 85% van de Nederlandse gemeenten kijken we dagelijks instellingen, bedrijven en vooral inwoners recht in de ogen om integrale oplossingen te realiseren in vaak urgente of complexe situaties. Met professionals die opereren vanuit een helicopterview over alle leefdomeinen, innovatieve projecten en een ijzersterk netwerk van beleidsbepalers, bedrijven en uitvoerende instanties staan wij in het hart van de maatschappij.

Integraal en multidisciplinair

Daar waar publieke en/of private partijen in het kader van dreigende werkloosheid, ziekteverzuimbegeleiding of uitkeringsafhankelijkheid zich committeren aan een integrale aanpak, biedt Future Werkt optimale ondersteuning.

Dat betekent dat we niet alleen voor het hele proces richting en rondom werk zorgen. Het betekent ook dat we de duurzaamheid van het werk borgen door in te zetten op maatschappelijke ondersteuning. Zorgen over bijvoorbeeld schulden, kinderopvang en het regelen van zaken met uitkerings- en zorginstanties zijn daarmee niet van invloed op de werkprestaties. Met onze dienstverlening ontzorgen wij partijen bij het realiseren van hun ambities, waarbij wij door uitstekende matching en begeleiding een duurzame inzet uw werknemers of cliënten realiseren.

  • Duurzame arbeidsmarktintegratie
  • Publiek-private samenwerking
  • Maatschappelijke ondersteuning
  • Integrale aanpak
  • Multidisciplinair

Sociale innovatie

Wij ontwikkelen inhoudelijke programma’s en interventies en brengen dit ten uitvoer in bijvoorbeeld een Sociaal Impact Bond.

Transformator

Maatschappelijk ondernemen met impact betekent transformeren. Daartoe creëert Future Werkt een open en horizontale cultuur met ruimte voor vernieuwing.

Impact Financiering

Wij beschikken over een netwerk van betrokken impact investeerders en over know how van overheidsfinanciering om projecten financieel te onderbouwen.

Sander Huele

Programmamanager
Sander is een ervaren project-en programmamanager die tevens diverse leidinggevende functies heeft bekleed binnen het sociaal domein. Innovatie, complexe problemen reduceren tot praktische oplossingen, continu verbeteren waarbij het resultaat voorop staat zijn gebieden waar hij de focus op legt. Participatie van de medemens binnen een inclusieve samenleving zijn belangrijke drijfveren voor Sander.

Jacco Groeneveld

Adviseur
Jacco heeft een indrukwekkend track-record in het publieke domein. Justitie, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang, in alle domeinen leidinggevende posities bekleed en, altijd op zoek geweest naar continue verbetering en innovatie.