INVESTEREN IN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

Sociale innovatie

Future Werkt richt zich op grote sociale vraagstukken waar de resultaten slecht zijn, waar wordt erkend dat het systeem faalt, waar de kosten van falen hoog zijn en waar er behoefte is aan verandering. Onze focus ligt daarbij op ouderenzorg, onderwijs achterstand, armoedebestrijding, schuldenproblematiek en vluchtelingen. Wij ontwikkelen inhoudelijke programma’s en interventies samen met overheid en uitvoerders en brengen dit ten uitvoer in een publiek- privaat samenwerking, zoals bijvoorbeeld een Sociaal Impact Bond.