Impact Financiering kan plaatsvinden in de vorm van investeringen die bedoeld zijn een positieve impact te realiseren dat verder gaat dan financial return. Dit betekent onder meer dat de maatschappelijke impact een belangrijk element is waarop wordt gestuurd en gemanaged. Daarnaast wordt er als vanzelfsprekend ook gestuurd op de financiële resultaten en risico’s.

Maar ook door het realiseren van besparingen op overheidsuitgaven, kunnen middelen worden vrijgespeeld om binnen een publiek-private samenwerking maatschappelijke problemen op  te lossen.

Future Werkt richt zich op het realiseren van deze Impact Financiering.